Kjennetegn

Hodet er stort og lyst. Hals er tykk og lys. Nebbet er kraftig og oransje, bein rosa. Drakt er brungrå. En lysegrå forvinge kan sees på flygende grågås.

Størrelse

75-90 cm lang. Større enn en kråke.

Levested

Finnes spredt lang hele kysten. Påtreffes først og fremst i trekk- og hekketiden (mars-oktober). Våtmark, tjern, holmer langs kysten.

Forvekslingsarter

Sædgåsa har oransje nebb med svarte tegninger og oransje bein.
Kortnebbgåsa har svart nebb med lyserød tegning og lyserøde bein.

Registrer art