Kjennetegn

Skogstorkenebb vokser noen stengler sammen fra samme rot under bakken. Bladene sitter på lang bladstilk, er kantete i omriss, og har ofte sju bladfliker med dype skar imellom. Blomstene sitter enkeltvis eller opp til tre sammen, og har fem kronblad som ofte er fiolette, men blomster med blekrøde og nesten hvite kronblad er også vanlig.

Størrelse

20 – 80 cm

Levested

Skog, skogkanter og eng. Vanlig over hele landet.

Forvekslingsarter

Engstorkenebb ligner aller mest, lik størrelse, men har mer smalflikete blad og litt større og en anelse blåere blomster.
Blodstorkenebb kan ligne, men den har mye mindre blad med spisse fliker og purpurrøde kronblad, og vokser i tette, knehøye tuer
Stankstorkenebb har blomster og blad kan ligne, men de er mye mindre. Blomstene har tre, hvite langsgående streker i lengderetningen på hvert kronblad.

Registrer art