Kjennetegn

Ikke spiselig, treboende sopp. Fruktlegemet vokser utbredt på underlaget og har i blant en smal, fri kant med mørk overside. Fargen er grågul eller blek gult. Ved skraping rødner den. Har ikke porer, men glatt overflate.

Størrelse

10-15 cm brede, flakdannende og sammenvoksende.

Levested

Vokser hele året på stubber, stammer og grener av løvtrær. Utbredt over det meste av landet.

Forvekslingsarter

Toppråtesopp, rødner også ved skade, men vokser på bartrær.

Registrer art