Kjennetegn

Fjærdrakten er svart og hvit med to hvite flekker på skuldrene. Hannen har en rød flekk i nakken og hos begge kjønn er undergumpen rød. Unge fugler er rødt på toppen av hodet.

Størrelse

23-26 cm lang. Trostestor.

Levested

Knyttet til skog, men har også ofte tilhold i hager og parker. Spiser insekter og konglefrø. Utbredt i Sør-Norge, sparsom i Nord-Norge.

Forvekslingsarter

Hvittryggspetten er litt større, bakrygg hvit, toppen av hodet rød hos hannen.
Dvergspetten er svært liten, mangler rød undergump, kort og spisst nebb, hvit rygg med mange svarte tverrstriper.

Registrer art