Kjennetegn

En karakteristisk dagsommerfugl. Vingeoversiden er svart. Framvingen har et bredt rødt skråbånd og flere hvite flekker. Bakvingen har et rødt bånd med fire svarte flekker langs kanten med blå tegninger bakerst.

Størrelse

Vingespenn 53-63 cm.

Levested

Funnet i hele Norge. Immigrant fra Sør-Europa. Ankommer mai-juni og legger egg som gir grunnlag for en ny generasjon hos oss. Disse flyr juli – september og trekker deretter sørover før frosten kommer. Larvene utvikler seg på nesle. Opptrer i mange ulike biotoper med blomster. Suger også sevje fra bjørk og andre trær.

Registrer art