Kjennetegn

En stor og kraftig and med ganske kort hals. Hodet er karakteristiske ved at pannen og nebb danner en rett linje, ligner en trekant. Hannen har i parringstiden (nov-juni) hvit med svart fjærdrakt, svart på øverste del av hodet og med et grønt parti i nakken. Hunnen har en brun fjærdrakt med mørke striper, kjennes best med hodeprofilen.

Størrelse

60-70 cm lang. Større enn en kråke.

Levested

Sterkt tilknyttet til saltvann. Hekker langs hele kysten, ofte i tette kolonier. Dykker etter krepsdyr og muslinger.

Forvekslingsarter

Hunnen til praktærfugl (hunnen til ærfugl har brattere panne og stripende på fjærdrakten er rette streker og ikke U-tegn som på praktærfugl. Spissen på nebbet er lyst, i stedet for mørkt).

Registrer art