Kjennetegn

Alma er et stort løvtre med glatt grå bark som på eldre trær gjerne blir oppsprukket på langs. Bladene til alma er dobbelt sagtannet; bladkanten har sagliknende tenner, og hver av disse har mindre tenner. Bladet er nesten sittende, bladstilken er svært kort. Basis av bladet er ikke symmetrisk; en av sidene går lengre ned på bladstilken enn den andre. Bladene er ru (”ubarbert”), sitter i to rekker på kvistene, og er 8 – 16 cm lange. Blomstene er små og sitter samlet i tette runde nøster. De grønne, flate nøttefruktene danner store klaser når de er modne rundt juni.

Størrelse

Treet blir opp til 40 meter høyt. Almen kan bli opp til 400 år i Norge og få en omkrets på over 4 meter.

Levested

Alma er varmekjær, og vokser i Norge i varme, lune lier på næringsrik jord, oftest i blanding med andre treslag. Vokser i det meste av Sør-Norge samt spredt til Nordland.

Forvekslingsarter

Hassel (bladene er bredere enn almeblad, med utdratt bladspiss og mye lengre bladstilk, og har kjertler på bladstilken. I tillegg vokser hasselen som mangestammet busk med tynne stammer mens alma blir et stort tre).

Registrer art