Kjennetegn

Ballblom har en rak stengel, ofte med et par sidegrener. Den blomstrer i juni – juli, med ca. 3 cm store, kuleformede blomster. De 12 – 15 sterkt gule bladene som utgjør kulen ser ut som kronblad, men er egentlig begerblad som dekker hverandre som bladene i et kålhode. Innenfor ligger de små og uanselige egentlige kronbladene. Bladene er hånddelte og flikete, og planta har også blad som sitter på stengelen.

Størrelse

Opp til 70 cm

Levested

Fuktige og næringsrike enger, frodig skog og fjell-lier. Vanligst i Nord-Norge.

Forvekslingsarter

Bekkeblom (blomstene har lik farge, men er åpne og med bare fem blomsterblad; bladene er store, hjerteformede og den er ikke like høy og staselig som ballblom).

Registrer art