Kjennetegn

Vanlig eremittkreps er den største og vanligste av de syv artene eremittkreps som lever i Norge. Sammenlignet med andre krepsarter mangler halen og resten av bakkroppen et ytre skall og de bakerste beinparene er bitte små og kan ikke brukes til å gå med. Den lager ikke skallet sitt selv, men bruker tomme skjell fra andre arter som for eksempel snegler, og fester det til bakkroppen. Hos vanlig eremittkreps er den høyre kloen større enn den venstre. Klørne er fulle av små vorter uten hår. De har varierende farge, men mange er brungrønne eller rødlige i fargen.

Størrelse

Opptil 10 cm lang.

Levested

Lever i fjæresonen langs hele norskekysten, og ned til flere meters dyp. I fjæra finnes man som regel de mindre individene.

Forvekslingsarter

Kan forveksles med de andre artene av eremittkreps, men disse lever mye dypere i havet.

Registrer art