Kjennetegn

En stor gnager med brun pels og bred, flat, hårløs hale. Ører og øyne små.

Størrelse

70-100 cm lang og halen 30 cm. Veier opp mot 35 kg.

Levested

Holder til ved strender av vassdrag og sjøer i bygde beverhytter og demmer opp vann ved hytta med trær, busker, jord og stein. Spiser planter, fra urter og gress på sommeren og til løv, bark og kvister fra busker og trær på høsten. Lagrer kvister og greiner til vinterfôr. Er mest aktive om natten, men kan sees om dagen. Forekommer på Sørlandet, Østlandet og nordover til Trøndelag og Nordland.

Registrer art