Kjennetegn

Bjellehydroidene (Obelia geniculata) kan også kalles for Tarehydroide. Dette er sikksakk-formede kolonier som ofte vokser på brunalger.  Siksak-formede stammer med annenhver polypp på hver side av stammen, med et kort skaft til polyppbegeret.

Størrelse

Ca 50 mm høye.

Levested

Bjellehydroidene lever langs hele norskekysten. Lever på brunalger som stortare (Laminaria hyperborea) og sagtang (Fucus serratus).

Slik lever den

Bjellehydroidene har meduser som den frigjør om sommeren. Medusene er flytende, frittstående individer som minner om maneter. De danner også larver ved ukjønnet formering som gjør at de raskt øker mengden bjellehydroider. Den kjønnete formeringen tar lenger tid og krever mer energi, men vil til gjengjeld gi mange forskjellige individer med ulike gener. Gener gir oppskriften på hvordan individene skal se ut og genetisk ulikhet er en fordel for å få god motstandsdyktighet mot sykdommer innenfor en art. De spises av nakensnegler og sjøedderkopp.

Forvekslingsarter

Siksakhår (Laomedea flexuosa), som har mindre siksak-form og mangler en avbøyd sidehevelse mellom hver polypp.

Registrer art