Kjennetegn

Bjørka vokser både sammen med andre trær eller danner egne bestander. Stammen har hvit bark (bjørkenever) hos yngre trær. Bladene på vanlig bjørk er kortstilkede, eggformede med kort spiss og enkelt sagtannede, med små dunhår på årsskuddene. Blomstene sitter på raklene. Frukten er en knøttliten nøtt med flat vingekant, 4 -5 mm bred, som henger i 2-5 cm lange rakler og spres med vinden.

Størrelse

3 – 20 meter høyt.

Levested

Vanlig bjørk (med underarter) er svært hardfør og tåler kulde godt. Den vokser fra kysten og opp til tregrensa i hele landet.

Forvekslingsarter

Hengebjørk (har også hvit bark, men har mer trekantede blad med utdratt spiss og som er dobbelt sagtannede. Årsskuddene er glatte, oftest med harpikskjertler, og grenene på eldre trær henger mer ned).

Registrer art