Kjennetegn

Blåklokke er en spinkel plante som ofte vokser i åpne tuer. Blåklokkeblomstene sitter en eller fler i toppen av hver stengel, er formet som en liten bjelle eller klokke, og hver klokke er stor nok til at den kan passe som «fingerbøl» på en barnefinger. Blomstene har normalt en himmelblå farge, men kan også være blekblå eller hvite. Ved basis av stengelen sitter en bladrosett med avrundete, ca. 1 cm brede blad på skaft. Stengelbladene er smale og lansettformede.

Størrelse

Blomsterstenglene kan bli 10-25 cm høye, blomstene er 1,5-2,5 centimeter lange.

Levested

Arten er vanlig over hele Norge. Blåklokke klarer seg på næringsfattig og sur grunn, ved kysten, i skogen og i fjellet helt opp til 2.050 moh.

Forvekslingsarter

Fagerklokke, der blomstene er om lag dobbelt så store og mer åpne. Planten er 30-80 cm høy.

Registrer art