Kjennetegn

En slank fink med ganske lang stjert. Vingene har to hvite bånd (det fremste mye bredere) og lyse sider på stjerten. Hannen er ganske fargerik med hodeside og bryst rustrødt, isse og nakke blågrå, rygg rødbrun. Hunnen har brunaktig drakt og kjennes lettest med de to hvite vingebåndene.

Størrelse

14 - 16 cm. Spurvestor.

Levested

En av Norges mest tallrike fuglearter, utbredt over det meste av landet, mer sjelden i Nord-Norge. Vanlig hekkefugl i alle typer skog, parker og hager.

Forvekslingsarter

Bjørkefink. Hannen har svart hode og hvit undergump.

Registrer art