Kjennetegn

Den vanligste frosken i Norge. Snuten er butt, og fotrotknuten på bakføttene er alltid liten og bløt. Fargen varierer, avhengig av oppvekstområde og levested. Vanligst er brun eller olivenbrun med mørke tegninger, men kan også være rødlig og i fjellstrøk med reinlav er den gulspraglet. På våren har hannene blåskjær.

Størrelse

7-10 cm lang.

Levested

Utbredt i hele landet. Lever på myrer, enger eller i skog, i nærheten av vann og fuktige grøfter. Gyter i smådammer, tjern og større vann.

Forvekslingsarter

Spissnutefrosken er mindre, 6-7 cm lang, spiss snute, fotrotknuten er relativt stor, hard og kjøl/diskosformet.
Nordpadde har ruglete hud med vorter.

Registrer art