Kjennetegn

Dødningehånd (Alcyonium digitatum) danner læraktige oransje kolonier. Likner en død hånd ved overflaten, under vann er polyppene utstrakte og får et loddent og mer hårete utseende. Dekket med polypper. Kan også være hvit i farge. 

Størrelse

Inntil 200 mm høy. 

Levested

Dødningehånd lever langs hele norskekysten. Finnes vanligvis ned til 100 meter (Og i spesielle tilfeller ned til 700 meter).

Slik lever den

Kolonier med dødningehånd kan være både særkjønnete (hunn eller hann) eller ha begge kjønn. Selv om de fleste dødningehånder er særkjønnede, er noen hermafroditter. Altså de kan ha både hunnlige og hannlige formeringsorganer. I løpet av vinterhalvåret slipper de ut egg og spermier som går sammen og blir til larver som svømmer fritt i havet. De er filterspisere, noe som betyr at de de tar inn vann og henter ut partikler med næringsstoffer fra dette vannet. Nakensnegler spiser på dødningshåndene og larvene til dødningehånd spises av små dyreplankton når de flyter fritt i vannmassene. 

Forvekslingsarter

Mulig Alcyonium norvegicum i tidlig stadie. Dødningehånd har ofte fargeløse polypper, der A. norvegicum har rødlige polypper.

Registrer art