Kjennetegn

En ganske stor og kompakt bygd fink som ser halsløs ut. Nebb kort og kraftig. Hannen kjennes på den sterkt røde undersiden. Hunnen er gråbrun. Begge kjønn har svart hette, stjert og vinger. Hvite vingebånd og i flukt er den hvite overgumpen godt synlig.

Størrelse

14-16 cm lang. Spurvestor.

Levested

Utbredt i det meste av landet. Hekker for det meste i bar- og blandingsskog. Spiser bær, frø og knopper.

Forvekslingsarter

Ingen.

Registrer art