Kjennetegn

Drøbakkråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis) kalles også grønn kråkebolle på grunn av fargen. Skallet er grønn-brunt og litt flattrykt, og piggene er enten grønnlige, rødlige eller fiolette med hvite spisser. Alle piggene har omtrent samme lengde.

Størrelse

Inntil 80 mm

Levested

Drøbakkråkebolle lever i grunt vann på hardbunn, helst i mer beskyttede områder. Men man kan også finne de helt nede på 1200 meter

Forvekslingsarter

Grønnsjøpiggsvin (Psammechinus miliaris) som også er grønnlig og lett flattrykt og har like lange pigger. Men piggene er ofte med fiolette spisser, og den er generelt noe mindre. Bleiksjøpiggsvin (Strongylocentrotus pallidus) kan også ligne men har litt kortere pigger og lever kun nord for Bergen.

Registrer art