Kjennetegn

Karakteristisk gnager med lang, bustete hale. Sommerpelsen er reverød med hvit mage, vinterpelsen er gråaktig og ørene får store dusker.

Størrelse

19-28 lang og halen er nesten like lang (15-20 cm).

Levested

Lever i skog og oppholder seg oppe i trærne. Spiser nøtter, furu- og granfrø, annen vegetabilsk føde, småkryp. Utbredt over store deler av landet helt opp til Finnmark, mangler på en del øyer langs kysten og fåtallig lengst i nord.

Registrer art