Kjennetegn

Firblad danner tepper med krypende jordstengel, og plantene kan dekke store områder. De har opprette, ugreinede stengler med normalt fire (planta kan også ha flere eller færre) store eggformede, sittende blad i en flat krans ovenfor midten av stengelen. Bladene har oftest tre til fem nerver. Planta blomstrer i mai – juni med en enkelt toppstilt blomst. Denne har fire lansettformede begerblad, fire svært smale (trådformede) kronblad og åtte lange spisse utstikkende pollenbærere. Fruktknuten i midten er mørkt purpurrød, og modner til et stort svartblått (giftig!) bær. Blomsten likner ikke på en vanlig blomst, men har et mer stjerneformet utseende.

Størrelse

10 – 40 cm høy.

Levested

Næringsrik jord i skogen og på fuktige steder. Vanlig i det meste av landet, unntatt Finnmark. Mindre vanlig på Vestlandet.

Forvekslingsarter

Med sin krans av (oftest) fire blader på rak stengel med en blomst eller et bær i toppen er den ingen arter som kan forveksles med firblad. Bæret kan likne på et blåbær, men resten av planta er helt ulik.

Registrer art