Kjennetegn

Bladene sitter spredt oppover blomsterstengelen, er mørkegrønne, saftige, smale og spisse, og er bredest på eller ovenfor midten. Bladene har oftest mørke flekker på oversiden (andre arter kan også ha slike flekker). Flekkmarihand blomstrer i juni – juli, og blomstene sitter i en tett, kjevleformet eller trekantet blomsterstand. Hver enkelt blomst har en kort butt spore som vender bakover, og er et rør med nektar. Blomsten har seks blomsterblad – fem av dem er smale (to som stikker ut som ”armer” og tre som danner en hjelm), og det sjette er en brei ”leppe” (landingsplattform for insekter) med to store avrunda fliker på sidene og en mye smalere flik i midten. Blomstenes farge varierer, fra hvitrosa til lys rødfiolett.

Størrelse

Opp til 50 cm.

Levested

Vokser (i motsetning til mange andre liknende orkidéer, som trenger kalk eller næringsrik jord) på næringsfattig grunn over hele landet; myrkanter, i skog, beitemark, veigrøfter og fuktige enger.

Forvekslingsarter

Skogmarihand er den orkideen som ligner mest. Hos den har leppa tre omtrent like lange og breie fliker, oftest med en lengre midtflik. Den er oftest høyere, med flere kraftigere fargede blomster og vokser på kalkrik grunn. I tillegg er det flere andre, sjeldnere arter.

Registrer art