Kjennetegn

Et middelsstort, grått nattfly. Framvingen er grå til brun, metallglinsende. Midt i forvingen er et sølvfarget merke som ligner den greske bokstaven gamma, omgitt av et mørkebrunt felt. Bakvingen er lysgrå ved roten, mørkere langs ytterkantene. Larven er grønn, med spredte lyse hår og en smal gulhvit sidestripe. Kun tre par vorteføtter.

Størrelse

Vingespenn vanligvis 32-43 mm, kan være 25 mm.

Levested

Svermer både natt og dag på ulike åpne områder. Flyvetid juni- september. Larven er nesten altetende og finnes på ulike urter og kulturplanter. Ikke bofast i Norge, men svært tallrik immigrant i Sør-Norge. Mindre hyppig i Nord-Norge, men påvist nord til Finnmark.

Forvekslingsarter

Fiolettbrunt metallfly (noe større med fiolettbrune vingekanter) og skogmetallfly (mer skifergrått og har annerledes metalltegning).

Registrer art