Kjennetegn

En svært stor, storkelignende fugl. Fjærdrakt har grå overside, hvit hals, hvitt hode og en kraftig svart stripe fra øyet til nakketoppen. Nebbet er kraftig og spisst, grågult til oransjegult i hekketiden. Beina er grågule eller grå. Flyr med langsomme vingeslag og halsen trukket inn i S-form.

Størrelse

95 cm lang, vingespenn 185 cm.

Levested

Hekker i kolonier nord til Troms, først og fremst langs kysten, men noen steder også i innlandet. Fanger fisk og amfibier i grunne vann. Plasserer redet i store trær eller i fjellvegger.

Forvekslingsarter

Trane, som flyr med rett hals og har svarte, hvite og rød tegninger på hodet.

Registrer art