Kjennetegn

Matsopp. Hatt først hvelvet, senere noe traktformet, oransje sirkelrunde soner, som eldre blir den grønnflekket. Skiver er tette til nedløpende, oransje og etter hvert grønne flekker, sporepulver hvitt. Stilk oransje, glatt, hul og blir også grønnflekket med alderen. Gir fra seg en gulrotfarget melkesaft som blir mørk rød etter 15 minutter.

Størrelse

Hatt 5-12 cm bred. Stilk 4-10 cm høy og 1-2 cm tykk.

Levested

Vokser med gran, sommer og høst. Utbredt nord til Alta i Finnmark.

Forvekslingsarter

Furumatriske (vokser under furutrær).

Registrer art