Kjennetegn

Kraftig bygd med grovt nebb. Fjærdrakt med brun overside med svarte streker og grå underside. Hannen kjennetegnes med grå isse og kinn, brune sider og svart smekke. Hunnen er ganske karakterløs med gråhvit underside og brun overside.

Størrelse

14-15 cm lang. Spurvestor.

Levested

Utbredt i hele landet. Hekker i nærheten av mennesker både på landet og i byene. Opptrer vanligvis i tette flokker.

Forvekslingsarter

Pilfink, som har en svart flekk på kinnet, hvit halskrage og brun isse.

Registrer art