Kjennetegn

Gravand er en andefugl, men kan ligne på en gås. Den har rødt nebb og rosa bein. Fjærdrakten er kontrastfylt med grønnsvart hode, buk og vingebånd og rødbrunt brystbånd. Hannen skilles fra hunnen på den røde knoppen på nebbet.

Størrelse

Større enn en kråke. 58-67 cm lang og vingespenn på 110-133 cm. Veier mellom 800-1450 g.

Levested

Hekker ved elvedeltaer, mudderflater eller nært ferskvann langs hele norskekysten. Graver et reirkammer i jord og sand, eller danner reir ved store steiner, båtnaust eller tette busker. Nærer seg på krepsdyr og snegler som de filtrerer ut av mudderet. Overvintrer langs vestkysten av Europa, noen overvintrer i Sør-Norge.

Registrer art