Kjennetegn

Vårt nest største mårdyr, kortbeint og med langsgående hvite og svarte striper i ansiktet. Kroppen er gråaktig, føtter og underside svart.

Størrelse

67-90 cm lang og halen 11-20 cm.

Levested

Lever i løv- og blandingsskoger med tilknytning til kulturlandskap. Blitt vanlig å se i byene. Spiser det meste og aller helst meitemark. Går i hi om vinteren og våkner i mars-april. Finnes på hele Østlandet og Sørlandet nordover til Trøndelag og opp i Nordland. Mangler enkelte steder på Vestlandet.

Registrer art