Kjennetegn

Nokså kraftig fugl med kort hale og kløftet stjert. Nebb kraftig, kjegleformet, blek rosa. Hannen er olivengrønn, gulgrønt bryst med store gule felt på vinger og hale. Hunnen er mer anonym gråbrun og de gule feltene er svakere.

Størrelse

14-16 cm. Spurvestor.

Levested

Utbredt i litt lavereliggende strøk på Østlandet og langs kysten til Nordland. Hekker i skogkanter, kulturlandskap og skogholt. Også i tettsteder og byer. Mange overvintrer, men en del trekker til Vest- og SV-Europa.

Forvekslingsarter

Grønnsisik - hannen har svart isse og spisst nebb, mindre og mer spraglete i drakta.

Registrer art