Kjennetegn

Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis) er også kalt tarmsekkdyr, er en gjennomsiktig sjøpung med skinn av grønn, gul eller blå med sitrongule eller oransje detaljer, spesielt ved de to åpningene som sitter vinklet ved hverandre.

Størrelse

150 mm lang (270 mm er registrert).

Levested

Grønnsekkdyr lever langs hele norskekysten. Fra nederste del av tidevannsonen til mer enn tusen meters dyp.

Slik lever den

Grønnsekkdyr er hermafrodittiske, som betyr at de kan frigjøre både egg og spermier. En larve dannes etter at spermen befrukter egget. Larven fester seg til bunnen etter ca 36 timer og vokser opp til et grønnsekkdyr. For å unngå at grønnsekkdyret befrukter seg selv modnes eggene og spermen på ulik tid. Krabber, sjøstjerner, nakensnegler og reker spiser gjerne sekkedyret. Selv ernærer sekkedyret seg ved å filtrere vannet for å få ut de frittlevende algene som befinner seg der.

Forvekslingsarter

De gule detaljene skiller den fra øvrige arter.

Registrer art