Kjennetegn

En bille med varierende utseende, fargen varierer fra oransje, rød til gulaktig. Vanligvis mange røde, svarte eller oransje prikker, mellom 0 til 19 og 21. Har vanligvis et M- eller W-formet merke på halsskjoldet.

Størrelse

5-8 mm lang.

Levested

Er en glupsk bladlusjeger, men spiser også andre insekter som sommerfugler, blomsterfluer og biller, og både egg, larver og voksne insekter. Etablert på Østlandet, kan fort dukke opp andre steder i landet. Innført fra Europa og Nord-Amerika. Kan utkonkurrere norske arter ved at den spiser samme føde og spiser larver av andre marihønearter.

Forvekslingsarter

Syvprikket marihøne (mer ensfargede rødoransje dekkvinger og syv svarte prikker).

Registrer art