Kjennetegn

Svært stor rovfugl med brede, rektangulære vinger og vingespisser som danner «lange fingre». Eldre havørn er blekbrune med lysere hode og hals, har kraftig kroknebb, nebb gult, hvit stjert. Unge fugler er varmbrune, med mørk stjert med mørkt nebb. Hunnen er størst.

Størrelse

70-90 cm lang, vingespenn opp til 240 cm.

Levested

Hekker langs kysten og i skogområder ved større sjøer og elver. Spiser kadaver, fisk og noe sjøfugl.

Forvekslingsarter

Kongeørn, som har lang stjert, ikke firkanta vinger.

Registrer art