Kjennetegn

Den eneste giftige slangen i Norge. Lett gjenkjennelig med (som regel) sikksakkmønster på ryggen. Hunnene er lys brunaktig med mørkt mønster og hannene er grå med svart mønster. Hunnene er ofte større enn hannene. Øynene er rødlige med vertikale pupiller. Svarte hoggormer kan forekomme.

Størrelse

60-70 cm lange og veier 150-200 gram.

Levested

Utbredt over det meste av Sør-Norge. Forekommer på lyngheier, myrer, i åpne skoger og enger, solvente lier og bakker. Ligger ofte på steiner, stubber eller asfalt der den soler seg for å få opp kroppstemperaturen. Går i dvale om vinteren. Spiser som oftest smågnagere, men også frosk, firfisle, fugleunger og fugleegg.

Forvekslingsarter

Slettsnok og buorm (begge har runde pupiller).

Registrer art