Kjennetegn

Hummer (Homarus gammarus) er et grønnsvart krepsdyr med to store klør, én for å knuse skjell og én for å fange og dele med. Lange antenner på hodet. Hannen har omdannet første par med halebein til reproduksjonsorganer.

Størrelse

Gamle individer kan veie 5 kg og være 50 cm lange. På Shetland er det funnet et individ på 10 kg.

Levested

Hummer lever langs norskekysten opp til Nordland (Tysfjord). Registrert lenger nord opp til Tromsø også. På hardbunn med mange gjemmesteder under steinrøyser og liknende.

Slik lever den

Hummeren trenger ganske høy temperatur for å formere seg, helst være over 15 grader. Dette skjer sent på sommeren eller høsten, etter at hunnen har skiftet skall.  Under parringen vil sperm fra hannen avsettes nær hunnens eggledere. Når eggene passerer spermen, blir de befruktet. De befruktede eggene vil feste seg til svømmeføttene til hunnen. Hunnen bærer de befruktede eggene, kalt utrogn i ett år og så klekkes rognet til larver. Larven bytter skall 5 ganger før den går ned til bunnen og vokser til en liten hummer. Det tar lang tid, mellom 8-10 år, før hunnen kan få egne barn. Hannen kjønnsmodnes tidligere enn hunnen.  De leter etter mat om nettene og bruker bruker kloen sin til å knuse både snegler og muslinger. Små fisker som berggylt fanger umodne hummere når de er veldig små. Om vinteren tar torsk og krabber umodne individer. Når hummeren skifter skall er de spesielt avhengige av å ha et gjemmested, siden de blir veldig utsatte uten det beskyttende skallet sitt. 

Forvekslingsarter

Amerikansk hummer (Homarus americanus) er vanskelig å skille uten DNA analyse.

Registrer art