Kjennetegn

Dødelig giftig sopp. Hatt er hvit, blank, sterkt hvelvet, senere utfoldet, ofte skjev. Skivene er frie (rekker ikke inn til stilken) og hvite. Sporepulver hvitt. Stilken er hvit og øverst har den en tynn, hvit ring og deler henger ofte som rester i hattkanten, basis av stilken er fortykket og omgitt av en hvit, poseformet slire som vanligvis sitter dypt i jorden. Lukter søtt og litt kvalmende.

Størrelse

Hatt 5-10 cm bred. Stilk 10-15 cm høy og 1-2 cm tykk.

Levested

Utbredt nord til Tromsø. Vokser i løv- og barskog, fra august.

Forvekslingsarter

Hvite sjampinjonger (hatt matt hvit, skiver aldri helt hvite, men grårosa til svartbrune, fot fortykket, ingen slire). Unge sopper ser ut som egg og kan forveksles med unge røyksopper.

Registrer art