Kjennetegn

Hvitveis er en av plantene som blomstrer først om våren, fra april til juni. Den kommer opp fra horisontale jordstengler, som setter jevnlige skudd slik at individene kan dekke store områder (den er klondanner). Midt på stengelen vokser det ut ca. tre irrgrønne, flikede blader som er 3-6 cm lange. Som oftest er det bare én blomst i toppen av hvert skudd. Blomsten har rundt 7 hvite til svakt rosa blomsterblader.

Størrelse

7 – 20 cm høy. Blomsten er 2 – 4 cm i diameter.

Levested

Ofte på moldjord i løv og barskog, på enger, men også mange andre steder. Hvitveis er svært vanlig opp til Nordland, der den blir sjeldnere.

Forvekslingsarter

Blåveis. Blomsten kan minne om hvit blåveis, men denne har tykke, læraktige og trelappede blader i stedet for hvitveisens tynne og flikede. Blåveis har også tre små begerbladaktige høyblad rett under blomsten, og den vokser i tuer.

Registrer art