Kjennetegn

Stor fugl med lang hals. Hodet og hals er svart. Kinnene har store hvite felt. Brystet er lyst og kroppen er brunaktig.

Størrelse

80-105 cm lang. Større enn kråke og større enn våre andre gjess.

Levested

I sjøer og tjern, langs elver og kyster. Utbredt i store deler av Sør-Norge og Nordland. Hører opprinnelig hjemme i nordre del av Nord-Amerika.

Forvekslingsarter

Hvitkinngås, som er hvit i pannen og har svart bryst.

Registrer art