Kjennetegn

Matsopp. Hatt gul, kjøttfull, traktformet og med bølget kant. Skivene løper nedover stilken (kalles ribber). Sporepulver blekgult. Stilken er gul og smalner nedover.

Størrelse

Hatt 3–12 cm bred. Stilk 3-10 cm høy og 1 cm tykk.

Levested

I løv- og barskog. Utbredt i hele landet.

Forvekslingsarter

Falsk kantarell (har skiver, er tynnere og er oransje).

Registrer art