Kjennetegn

Størst av meisene. Fjærdrakt har klar gul underside med bred langsgående svart midtbånd, rygg er gulgrønn, blåaktige vinger og stjert, mens kinnene er kritthvite med svart innramming. Hannen skilles fra hunnen på sitt kraftigere svarte midtbånd

Størrelse

14-15 cm. Spurvestor.

Levested

Utbredt i hele landet. Hekker i all slags skog. Vanlig på fuglebrettet. Spiser insekter, frø, talg og spekk.

Forvekslingsarter

Blåmeis, har ikke langsgående svart midtstripe på undersiden, blå «lue» på hodet.

Registrer art