Kjennetegn

Ikke spiselig, treboende sopp. Fruktlegemet er først putelignende, fult utviklede er de nyreformede med jevn, innbøyd kant. Oversiden er gråhvit til lys gråbrun. Undersiden er hvit og får med tiden en brun tone. Kjøttet er seigt.

Størrelse

Hatter 10-20 cm brede, 3-8 cm tykke.

Levested

Lever på bjørk, sommer og høst. Kan sees hele året. Utbredt over hele landet.

Forvekslingsarter

Ingen.

Registrer art