Kjennetegn

Ikke spiselig, treboende sopp. Fruktlegemet er trehardt og hovformet. Oversiden har soner som varierer fra lys brun, senere glinsende sølvgrå til mørkere grå. Kanten er brunaktig hos voksende sopper. Porelaget på undersiden er gråhvitt, etter hvert mørkere gråbrunt.

Størrelse

Fruktlegeme 15-30 cm bredt og 10-20 cm tykt.

Levested

Vokser på døde eller levende stammer av løvtrær, særlig bjørk. Vanlig i hele landet.

Forvekslingsarter

Rødrandkjuke, har en rødgul kant nær kanten, undersiden er lysegul og lukter syrlig.
Ildkjuker, som har brunt porelag på undersiden.

Registrer art