Kjennetegn

Kongesneglen (Buccinum undatum) er en av de største sneglene i norske hav. Denne sneglen er ru og rutete med skjell som er formet som en spiral. Kongsneglen har et rør nederst på skjellet, siphonkanalen, som brukes til å dra vann inn til gjellene.

Størrelse

 Inntil 110 mm høy og 68 mm bred.

Levested

Kongesneglen lever langs hele norskekysten, fra tidevannssonen til 1200 meters dyp. Man kan finne kongsneglen på både hard og bløt bunn. Den spiser åtsler, musling og flerbørstemark.

Slik lever den

Kongesneglen legger mange egg på en gang i kapsler. Kapslene med egg blir festet til et hardt underlag. Når hunnen legger egg, legger hun 2000 kapsler som hver kan inneholde 1000 egg. av disse eggene er det bare 30 av eggene som klekkes. Resten av eggene blir spist av de nye sneglen. Sneglen kan spise døde dyr, muslinger og flerbørstemark. De som spiser kongsnegle er torsk, kråkebolle, småflekket rødhai, korstroll og strandkrabbe. Eremittkreps kan bruke det tomme sneglehuset som bolig.

Forvekslingsarter

Nord i Norge er det en rekke arter som kan ligne kongsneglen, men ikke i sør.

Registrer art