Kjennetegn

Tofarget drakt i lysegrått og svart. Hode, bryst, vinger og hale svart. Overside og underside grå. Nebb kraftig.

Størrelse

44-51 cm lang. Kråkestor.

Levested

Utbredt over hele landet. Åpen skog og tettsteder. Alteter.

Forvekslingsarter

På lang avstand, kan den ligne på ravn, som er større, smalere, har lengre vinger, og er helsvart.

Registrer art