Kjennetegn

Langsjøpiggsvin (Gracilechnius acutus) har et rødlig skall med hvite striper. Har lange pigger på de røde stripene og korte pigger på de hvite stripene. Piggene er oftest hvite, men brun-lilla og rød-oransje pigger er også vanlig.

Størrelse

Inntil 160 mm i skalldiameter.

Levested

Langsjøpiggsvin lever langs hele norskekysten. På hardbunn, lever på 15 til 1000 meters dyp.

Slik lever den

Langsjøpiggsvin spiser andre dyr som lever på havbunnen. Langpiggsjøpiggsvinet spises av steinbit og taskekrabbe. Hvert individ er enten hann eller hunn. De ruger på befruktede egg som klekker til larver. Larvene lever fritt flytende i vannet før i flere måneder før de synker og fester seg til bunnen. På bunnen gjennomgår larvene en forvandling der de utvikles til umodne langpiggsjøsvin. 

Forvekslingsarter

Korallsjøpiggsvin, Gracilechinus elegans, er mer flattrykt.

Registrer art