Kjennetegn

Har lange, spisse vinger og dypt kløftet hale med trådsmale, lange halefjær. Fjærdraktens overside er blåglinsende svart og undersiden hvit eller beigehvit. Bryst er mørkt. Voksne fugler har mørkerødt ansikt.

Størrelse

17-21 cm lang. Stjerten er 3-6 cm. Spurvestor.

Levested

Hekker i kulturlandskapet i tilknytning til gårder og mindre tettsteder, i havner osv. Hekkefugl i Norge som opptrer fra mai til september. Overvintrer i Afrika. Reirmaterialet er av leire og plasseres på takbjelker i låver og andre uthus. Fanger insekter i luften. Utbredt i hele landet, men sjelden i Troms, Finnmark og høyereliggende strøk.

Forvekslingsarter

Taksvale (hvitt bryst, overgump er hvit, ikke rødt ansikt)

Registrer art