Kjennetegn

En hissig gnager. Pelsen er gulbrun med svart flekk på skuldrene, samt oversiden av snuten er svart. Nederste del av snuten og buken er gulhvit. En gulbrun stripe går fra øyet til bak ørene. Ørene er små og er nesten skjult i pelsen.

Størrelse

13-15 cm lang, vekt opp til 130 g.

Levested

Utbredt i hele landet. Lever hovedsakelig på fjellet, men kan gå ned i lavlandet. Bestanden varierer årlig og når den er tallrik, kalles det et lemenår. Spiser gress, starr og urter på sommeren, og mose på vinteren.

Forvekslingsarter

Skoglemen (mindre, pelsen er blågrå og brun, den lever i granskogen i Østlandet).

Registrer art