Kjennetegn

Matsopp. Hatt slimet til klebrig, gul til rødbrun. Rør på undersiden gul, farges rødbrune med trykk. Sporepulver blekgult. Stilk flekket rødbrun med hvit til gulaktig ring.

Størrelse

Hatt 4-12 cm bred. Stilk 5-10 cm og 1-2 cm tykk.

Levested

Vokser under lerk, sommer og høst. Utbredt i hele landet der det er plantet lerk.

Forvekslingsarter

Smørsopp (vokser under furu).

Registrer art