Kjennetegn

En karakteristisk humle med tydelig gult kragebånd og rødoransje bakstuss. Dronningen er liten og har rufsete svart behåring på mellomkroppen med et bredt sitrongult kragebånd. Bakkroppen er svart med rødoransje bakstuss. Arbeiderne ligner dronningen, men er ofte svært små. Også hannene ligner dronningen, men det gule kragebåndet er bredere og går ned foran vingefestene. Ansiktet til hannen har en gul hårdusk.

Størrelse

Dronning 16 mm, arbeidere mindre.

Levested

Svært vanlig i hele landet. Markhumle finnes i mange ulike naturtyper og dominerer både på kulturmark og skogsmark. Den besøker en rekke ulike planter, men er kanskje særlig glad i bringebærblomster. Den er tidlig ute og blant de første humlene med arbeidere i mai.

Forvekslingsarter

Dronninger og arbeidere av markhumle kan vanskelig forveksles med andre av våre humler. Hannene ligner derimot litt på hanner av steinhumle og tyvhumle (men hos disse er kragebåndet mye smalere).

Registrer art