Kjennetegn

Matsopp. Hatt er sylinderformet, hvit og skjellet. Skivene er frie, først hvite, så rosa og til slutt svarte, som løser seg opp i «blekk», sporepulver svart. Stilken er glatt og hvit med en liten ring.

Størrelse

Hatt 5-12 cm høy. Stilk 10-15 cm høy og 1 cm tykk.

Levested

Vokser i grupper på fet gressmark og i plener, sommer og høst. Utbredt over hele landet.

Registrer art