Kjennetegn

Molteplanta er klondannende – den har krypende jordstengel som vokser utover og sender opp molteplanter som egentlig er samme individ, og de hvite blomstene kan lyse opp store områder. To blader sitter på en lang stilk. Bladene er mørkegrønne, rynkete og lappet med fem til syv fliker. Hver stengel bærer en stor, hvit og endestilt blomst. Molte er særkjønnet (hann og hunnblomster sitter på hver sin plante), og blomstene har enten fruktemner (hunn) eller pollenbærere (hann). Frukta som dannes, molten, er rød og fast som umodent kart, og som moden er den bleikgul, saftig og velsmakende. Siden molte er en særkjønnet klondanner, kan noen myrer mangle bær – det betyr at den tilfeldigvis er kolonisert av én enkelt hannplante.

Størrelse

Planta er mellom 5 og 20 cm høy og blomstene 2-3 cm brede.

Levested

I Norge er planta vanlig på kalkfattig torvgrunn, sumpskog og lyngheier opp til 1400 moh.

Forvekslingsarter

Issoleie har også hvite og litt liknende blomster, men vokser tørrere og har helt annerledes bladform og blomster.

Registrer art