Kjennetegn

Nålefisker (Syngnathidae) har en liten munn som sitter ytterst på en lang og smal snute. De bruker munnen som en støvsuger der de suger inn føde. Typisk for disse fiskene er at de er lange og smale, med begrensede finner og svake svømmere som må satse på at kamuflasjen fungerer. De har grønnlige og brunlige fargevariasjoner som gir den gode kamuflasjen. I tropiske hav finner man sjøhestene, som tilhører nålefiskfamilien.

Størrelse

15-60 cm. Der hunnen er større enn hannen.

Levested

Nålefisker lever langs norskekysten opp til Trondheimsfjorden, stort sett i de øverste 20 meterene i vannsøylen.

Slik lever den

Nålefisker spiser  krepsdyr, fiskeyngel og bløtdyr. De trives blant tang, tare og ålegress står de gjerne helt stille i loddrett posisjon for å kamuflere seg. I en slik stilling vil nålefisken ligne på ålegresset, noe som gjør det vanskeligere å bli spist. Hos nålefiskene så er det hannen som ruger på eggene etter at hunnen har festet dem på buken hans.

Forvekslingsarter

Liten havnål (Nerophis ophidion)

Registrer art